Team Penggerak PKK

04 Juli 2022
Administrator
Dibaca 268 Kali

 

122 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKATANI

Nomor :141.1/05.01/SK-  13.A/I/2022

T E N T A N G

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA ( PKK )

DESA SUKATANI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKATANI

 

MENIMBANG :

                                           

 1. Bahwa dengan adanya Perubahan susunan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta sehingga tidak sesuai lagi, maka dipandang perlu menetapkan lagi kembali susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga ( PKK ) Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Periode 2022-2027
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa S

                             

MENGINGAT :

                                  

 1. Undang – undang no. 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang no. 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik )
 2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( LNRI Tahun 2004 Nomor 125 sampai dengan (TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108 TLNRI Nomor 4548).
 3. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

 

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN           :

PERTAMA                  :Menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus Tim Penggerak  Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Periode 2022-2027.

KEDUA                       :Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka surat keputusan yang ada sebelumnya mengenai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Sukatani tidak berlaku lagi.

KETIGA                       :keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

                                                                                                          

 

       DITETAPKAN DI   : SUKATANI

       PADA TANGGAL  : 05 Januari 2022

                KEPALA DESA SUKATANI

 

 

 

 

                ABDUL AZIS TB LIMBONG

 

Tembusan : disampaikan kepada ;

 1. Ibu Ketua TP. PKK Kabupaten Purwakarta
 2. Ibu Ketua TP. PKK Kecamatan Sukatani
 3. Untuk yang bersangkutan

 

 

 

LAMPIRAN    : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKATANI

Nomor             : 141.1/05.01/SK- 13.A/I/2022

Tanggal           : 05 Januari 2022

Tentang           : Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan    

                          Keluarga ( PKK ) Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

                                                 

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA ( PKK )

DESA SUKATANI KECAMATAN SUKATANI

                                                 

PEMBINA                    : KEPALA DESA

KETUA                        : EKA MULYANI, Amd.Keb.Skm

WAKIL KETUA         : TUTI

SEKRETARIS : OYOK KOMALANINGSIH

BENDAHARA            : HENI

ANGGOTA                 : 1. RANI

 1. IDA FRIDA                                  
 2. NURWIDIYATI
 3. IIS

 

                                            

                POKJA        I           :  RANI                                   : KETUA

                                                   DEDEH                                : SEKRETARIS

                                                   EUIS                                    : BENDAHARA

                                                   NILA                                    : ANGGOTA

                                                   DEDE HAYATI                   : ANGGOTA

 

                POKJA        II          : IDA FRIDA                          : KETUA

                                                  PEVI SILVIA S.Pd               : SEKRETARIS

                                                  IMAS                        : BENDAHARA

                                                  NURIANI                              : ANGGOTA

                                                  TITIN                                    : ANGGOTA

 

                POKJA        III        : WIDI                                     : KETUA

                                                   DESI                                    : SEKRETARIS

                                                   FITRI                                   : BENDAHARA

                                                   ERNI                                    : ANGGOTA

                                                   HEMA                                 : ANGGOTA

                                                   IMAS                                   : ANGGOTA

 

                POKJA        IV        : IIS                                         : KETUA

                                                  EKA M                                 : SEKRETARIS

                                                  SELIANA                             : BENDAHARA

                                                  SUNDARI                             : ANGGOTA

                                                  YANTI                                  : ANGGOTA

                                                  LILIS                                     : ANGGOTA

 

 

                                                                                                                                             Ditetapkan di    :  Sukatani

                                                                                                                                            Pada Tanggal    :  05 Januari 2022

                                                                                                                                            Kepala Desa Sukatani

 

                                                                                                               

                                                                                                          

                                                                                                                                    ABDUL AZIS TB LIMBONG